Възражение по ДОПК за давност

03.12.2013г. 06:25:49
Как е процедурата за отписване на вземания по ДОПК чл.171

Правни мнения, съвети и коментари

04.03.2021г. 01:13
Необходимо е да се подаде възражение в съответното ТП на НАП.

Коментар