Общи части при Етажната собственост

14.09.2011г. 02:41:24
Уважаеми Господа! Интересуват ме 3 въпроса свързани с общите части на Етажната собственост, неизяснени в ЗУЕС и ЗС: 1. При многоетажните жилищни блокове плочите са общи части (таван за по-долните и под за по-горните апартаменти). Могат ли плочите да бъдат общи части само за съответните ползващи ги обитатели отгоре и отдолу (в Чл. 38 от ЗС, изречение Второ предвижда някаква подобна възможност, но не уточнява как!) - или те са винаги общи части за целия блок? 2. Кой отговаря за поддръжката и изправността на общите части с ограничен достъп (например носещи стени, колони и плочи) , намиращи се вътре в апартаментите - собствениците на съответните апартаменти, или всички собственици? 3. Многоетажните жилищни блокове са с по няколко входа - обособени като самостоятелни жилищни единици. Чии са разходите по поддръжката на общите им части (например външните стени и прилежащ покрив), и евентуалните приходи - на съответния вход, или на целия блок?

Правни мнения, съвети и коментари

23.09.2020г. 10:27
Отговорът на първия въпрос е - не могат да бъдат общи части само за ползващите ги, именно затова са общи части. Относно въпрос 2 - отново се касае за общи части и всеки отговаря съгласно процентът идеални части от общите части. Относно въпрос 3 - съответният вход поема поддръжката на тези общи части.

Коментар