Задължения

13.09.2011г. 02:42:04
Здравейте, Предлагат ми работа в чужбина, в страна-членка на ЕС. Срещу мен обаче има издадени изпълнителни листове, заради мои необслужвани задължения. Питането ми е, дали при това положение ще мога да напусна страната ?!?

Правни мнения, съвети и коментари

30.09.2020г. 10:43
Здравейте, да, няма законова пречка да напуснете страната при това положение.

Коментар