Доброволно напускане

07.09.2011г. 01:17:40
Имам стаж 9 м. във фирма, която осигурява охраната на верига магазини. Работата не ме удовлетворява и желая да напусна. Възможно ли е с този стаж да получавам някакво възнаграждение от трудова борса и дали работодателя има задължението да ме изпрати там.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар