НПО и лични права на членовете му

07.08.2011г. 01:54:33
Моля за мнение по следния казус: Членувам в гражданско сдружение (НПО). Един от членовете получава официално обаждане от медия с въпрос дали сдружението може да даде становище или просто информация по конкретна тема. Представителят на сдружението отговаря, че нямаме становище и не можем да дадем информация по темата. След това за случката уведомява останалите членове (чрез публикуване в оперативен интернет форум). Аз виждам тази публикация и репликирам, че имам какво да кажа по темата, като добавям и кратко резюме на мнението ми. Получавам отговор от информатора за случката, че (цитирам) " когато медиите звънят, те искат мнението на сдружението". ... (В практиката на съвместната ни работа често се случва, ако сдружението няма становище, а някой от членовете му изяви желание за инициатива с изрично лично мнение, то той да бъде окуражен да се изяви именно само лично, не и като представител на сдружението. Въпросът е, че това винаги става със информиране на останалите членове, че даденият член ще се изявява лично, а не като член на сдружението.) Продължавам по проблемния случай: Изчаквам едно денонощие в очакване за подкрепа или неодобрение на моя пост (че "имам какво да кажа") и без изрично да уведомя, че ще направя опит за абсолютно лична изява, правя връзка с медията, която се заинтересува от желанието ми да участвам с лично мнение в дискусията и тя се случва. Един ден по-късно уведомявам членовете, че след изчакване от 1 ден и липса на каквото и да е мнение от тях, съм предприела инициатива за изразяване на напълно лично мнение, незамесващо с нищо сдружението. Последва горещ спор, че е трябвало изрично да уведомя сдружението за намеренията си. Според мен налагането на такова изискване налага ограничения на правото ми свободно да изразявам личното си мнение по какъвто и да е начин. Ето и едно от мненията, в което се споменава и за предизвикани от мен конфликти на интереси: "Конфликт има и той изразява принципните различия в мненията на членовете на дадена общност и е свързан с противопоставянето на мнения и действия . Обикновено по този начин едната страна (личност, група, организация ) се домогва да получи надмощие над другата, за да удовлетвори своя потребност, да защити свой интерес, да завоюва своя цел. Значи ако Друга организация, медия или лице потърси становището на нашето сдружение по даден въпрос, и нашето сдружение няма такова, всеки член може да предприеме лични действия при положение че има собствено мнение по въпроса. Възниква въпросът- а ако сдружението ни има становище, което се различава от моето или смятам, че имам какво и аз лично да кажа- какво правим? И ако нещата стоят така, има и доза дискриминация- очаква се не само членове на нашето сдружение да имат това право, защото и другите хора имат собствена позиция.Ние като членове с какво сме привилигировани да ползваме установения контакт на медията с нашето сдружение за свои лични цели. Надавам се да се разбира, че тук става дума просто за споделяне на намеренията на даден член да предприеме такива действия. Аз лично имам ясно и категорично мнение например за ваксините. Но нашето сдружение не успя да изгради становище по въпроса , но не съм си и помислила да вдигна телефона и да изкажа лично мнение по въпроса. А ако се постава на мастото на медията и искам становище на нашето сгружение и сме отговорили че нямаме такова, а после 15 члена вдигнат тел. за да й кажат че имат собствено мнение? Спирам да пиша. Желанието ми е да решим конфликта ,без да се налага да приемаме етични кодекси и разни подобни." Много горещо се надявам компетентното Ви мнение дали не се накърняват личните ми права, или дали аз не съм накърнила с нещо нечии други и специално тези на сдружението. Много благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар