Наследство

22.07.2011г. 10:02:48
Здравейте. Обръщам се към вас със следния проблем: смятам да си открия фирма, обаче покойния ми баща има кредити на неговата фирма, която е закрита от м. май 2011г. Част от наследството което ми се полага от него продадох. Въпроса ми е банките или други институции имат ли право да ми пречат на фирмената дейност или да ме търсят за кредитите на баща ми? Благодаря ви предварително за информацията!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар