Кой трябва да плати

08.03.2012г. 06:25:32
Здравейте. Работя от години в частна фирма осъществяваща пожарна дейност по Наредба Iз-2815 на МВР. При постъпване на работа съм изпълнил изискванията на чл. 17 ал.3 и 4 и съм подписал трудов договор на основание чл.118 ал. 3 от КТ. Сега работодателя ни предупреди и ни постави срок, да си извадим отново всички документи по чл.17 ал. 3 и 4 защото трябвало да си поднови лиценза. Редно ли е : 1. Да си вадим наново всички документи по чл. 17 ал. 3 и 4. при условие, че сме на работа. 2. Ако да, редно ли е ние да поемаме разходите около 70 лв. на човек за документите по чл. 17. Извинявам се за подробностите, но въпроса касае около 50 човека.

Правни мнения, съвети и коментари

02.12.2020г. 08:39
Здравейте, следва да разрешите въпроса с работодателя си.

Коментар