Възвръщане на имущество

12.02.2012г. 11:31:06
Здравейте,имам нужда от правен съвет, става въпрос за прехвърлено имущество/къща/,което е с опцията прехвърлящия да бъде гледан до смъртта си от лицето,на което е прехвърлил къщата си.Въпросът ми е ,какъв е начина ако прехвърлящият не получава нужните грижи,да не кажем никакви грижи,а дори той е принуден да издържа другото лице,да си върне имуществото обратно.Важно е да отбележа ,че лицето,на което е прехвърлена къщата не е плащало данъци,в такъв случай,ако се стигне до възвръщане на имуществото,прехвърлящият ли трябва да плати данъците за времето ,през което къщата не е била на негово име. Очаквам отговора Ви! Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар