Договор за наем

24.06.2011г. 12:34:14
Здравейте, през м.02,2011 година сключих договор за наем на къща, която направих дом за стари хора. Преди три дена разбрах, че има забрана от пожарната служба сградата да се използва като дом за стари хора от 2010 година. Това обстоятелство наемодателят е скрил от мен. Сега имам предписание от пожарната служба да освободя сградата. В договора за наем има следната точка:"Ако наемодателят стане причина за предсрочно прекратяване без тримесечно предизвестие на договора, той дължи неустойка на наемателя в размер на два месечни наема." Мога ли на основание предписанието на пожарната служба да искам неустойката и ако наемодателят откаже мога ли да заведа дело? Предварително Ви благодаря за отговора.

Правни мнения, съвети и коментари

21.07.2020г. 02:11
Здравейте, необходимо е да се консултирате с адвокат, който да прегледа целия договор за наем. Но най-общо, можете да претендирате за въпросната неустойка.

Коментар