Плащане на здравни осигуровки

07.03.2014г. 02:48:32
Здравейте, Въпросът ми е относно процедурата за запазване или възстановяване на здравноосигуритени права на безработно лице, което не полува обезщетение за безработица от Бюрото по труда. Възможно ли е просто да се привеждат суми по банковата сметка на сътветната териториална дирекция на НАП или трябва изрично да се подаде някакъв вид молба преди това? Ако трябва да се подаде молба и срокът е изтекъл, има ли накакви санкции? Ако има санкции, има ли давностен срок за тях? Могат ли да се предприемат някакви действия през този давностен срок за да не се стига до прекратяване на здравноосигурителните права или пък те да бъдат възстановени, ако вече са прекъснати? Въобще, има ли опасност поради чисто добросъвестно желание за плащане на здравни осигуровки безработен човек да си навлече повече неприятности отколкото ползи? Благодаря предварително за полезната работа, която вършите тук!

Правни мнения, съвети и коментари

23.03.2021г. 10:35
Здравейте, за да Ви бъдат възстановени здравноосигурителните права, е необходимо да заплатите здравните вноски за 5 години назад.

Коментар