Мога ли да проверя какав е бил договора за прехвърляне на имот

23.04.2011г. 02:29:28
Преди една година дядо ми почина. Моя вуйчо го е накарал преди да почине да прехварли дела от кащата на вуйчо ми. Мога ли да проверя какав е бил договора и кои са били свидетели сас подписването на договора между вуйчо ми и дядо ми. Имената са както следва

Правни мнения, съвети и коментари

25.08.2020г. 05:35
Може да се направи справка по ЕГН на лицата в имотния регистър.

Коментар