Дължима издръжка

10.07.2011г. 07:59:59
Разведена съм от 2003 г. Имам две дъщери на 14 и 17 г. Бившият ми съпруг дължи издръжка съответно по 40 и 60 лв. През 2009 г. водих дело за увеличение на издръжката и тя вече е по 80 лв. за двете деца. Баща им не я плаща редовно. През 2006 г. подадох жалба за неизплащане на две поредни издръжки и се образува досъдебно производство, което стресна бившия ми съпруг и той ми изплати накуп дължимото за 3 години. Сего отново не плаща и се събраха суми от 2007 год. насам в размер на над 4000 лв. Как да постъпя отново с жалба и евентуално дело или да се обърна към съдия изпълнител. Ако е към съдия изпълнител аз ще дължа ли някакви такси за услугите му? Как е най-добре да постъпя, като се има в предвид, че баща им най-вероятно не се осигурява върху целия си доход и ще се изкара неплатежоспособен. А всичко което закупува се записва на името на майка му. Голямата ми дъщеря ще е абитюрентка догодина и ми се иска дължимата сума да ми се изплати накуп по-скоро.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар