Как най-после да напусна съдружие в ООД

09.07.2011г. 02:59:33
Здравейте, бях съдружник и управител в ООД с 3-ма съдружници общо, единият от които също е управител. Преди повече от месец, подадох писмено предизвестие за отказ от длъжността управител до адреса на регистрация на дружеството чрез препоръчано писмо с обратна разписка. Отчитайки бездействието на останалите съдружници през това време, изчаках да изтече изискуемия едномесечен срок, след което подадох необходимите документи в Агенция по вписвания и си платих таксата, какъвто е редът. Междувременно продадох и дяловете си. След 10 дена отговорът от ТР беше публикуван в сайта на ТР - отказ, придружен с мотива, че от обратната разписка се виждало, че уведомлението е адресирано към един от съдружниците, макар и да е посочен и другия. А трябвало да е адресирано до дружеството. Аз съм посочила крайно ясно в текста на уведомлението, че се касае до дружеството, също така посоченият адрес съвпада със седалището и адресът на управление на ООД-то. Въпросът ми е следния - какви стъпки следва да предприема в този случай -1/пак да мина по същия път с пращане на писмо, чакане 1 месец, отиване до най-близкия областен град, входиране на документи, отново плащане на такса и т.н. или 2/да се опитам да открия някой от настоящите съдружници /споменах, че си продадох дяловете/ и отново изпращайки им уведомление да ги помоля за съдействие те да ме отпишат...или 3/то да обжалвам решението...къде?! Безкрайно съм изненадана от абсурдния мотив за отказ и се надявам на вашата помощ за по-нататъшни действия. Предварително благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

06.10.2017г. 01:28
Здравейте!Най-сигурния начин е колега адвокат да Ви подготви и входира документите.Ще трябва да се уведоми дружеството отново, но за да не получите пак отказ, потърсете съдействие от адвокат.

Коментар