Ипотека

07.07.2011г. 12:46:53
В щирокия център на Пловдив притежавам 1/2 дял от апартамента, в който живея. Другият 1/2 дял принадлежи на сестра ми. Никой от нас няма пари за да изкупи втория дял. Мога ли да направя ипотека с моя 1/2 дял и с парите да си купя собствен, самостоятелен по-малък апартамент?

Правни мнения, съвети и коментари

24.06.2020г. 10:48
Съмнявам се банката да се съгласи на ипотека върху идеална част от апартамент. Съветът ми е да продадете имота заедно със сестра си и с парите всеки от Вас да си купи самостоятелно жилище.

Коментар