Жалба за ремонт на съсобственост

01.07.2011г. 04:32:02
Живея вкъща която е собственост на двама човека. Отходният канал също е общ и е строен преди 50 г от тухли и в момента се руши. Многократно предлагах на другия собственик да го ремонтираме но той отказва. Какво мога да направя?

Правни мнения, съвети и коментари

03.07.2020г. 02:23
Възможно е да предприемете ремонта сам, а след това да претендирате заплащането на разходите от другия собственик.

Коментар