нов трудов договор

01.07.2011г. 02:06:43
Здравейте! Имам Трудов договор на основание чл.68 ал.1 от КТ във връзка с чл.70 ал.1 Ясно е че срока ми за предизвестие при напускане е не по малко от 30 дни. Една от точките по споразумението е: Настоящият ТД е основен за работника. Работника няма право без изрично писмено съгласие на работодателя да работи на друго място. Въпросът ми е: Има ли начин, ако сключа втори ТД с втори работодател да бъде прекратен първият ми трудов договор без предизвестие от моя страна без последствия за неспазване на срока за предизвестие определен от КТ?

Правни мнения, съвети и коментари

30.06.2020г. 11:33
Здравейте, не съществува такава правна възможност за прекратяване на трудовия Ви договор без предизвестие при такава хипотеза - сключване на втори трудов договор.

Коментар