Действие срещу съдия изпълнител

30.06.2011г. 07:23:39
Синът ми е в затвора от 3 години, а съдия изпълнител го търси за суми, които съдът му е наложил да заплати за ПТП, защото нямаше гражданска отговорност. Той е осъден за друго, за 6 години не разполага с никакви средства, а текат лихви и докато излезе сумата ще е огромна. Как да постъпим?

Правни мнения, съвети и коментари

10.07.2020г. 02:11
В случай че разполагате със средства, можете да заплатите 20 % от сумата, за да бъде спряно изпълнителното производство.

Коментар