Грешен адрес

30.06.2011г. 02:46:07
През 2002 г.закупих имот- 2 парцела на единия от които има постройка.Адреса с.Островче ул.Янтра № 14 в нотариалния акт който бе съставен при нотариус съвпада с адреса посочен в данъчната оценка която извади стария собственик от община Лозница.През 2005/6 година с.Островче премина към общ.Разград.Адреса който е посочен на квитанциите който ми издава общ.Разград когато си внасям таксите е с.Островче ул.З.Стоянов № 8 за единия парцел ул.З.Стоянов № 10 за парцела с постройка.Адресите на които ми се водят партидите за ел.енергия и вода са съвсем различни от горе посочените.Направих справка в кадастъра на общ.Разград от която се установи че адреса посочен в посочен на квитанциите който ми издава общ.Разград е верен и е бил и такъв когато с.Осровче е било към общ.Лозница .Какво трябва да предприема за да си оправя нещата?

Правни мнения, съвети и коментари

07.10.2020г. 02:26
Съветът ми е адвокат да прегледа всички документи с цел да се предприемат необходимите действия.

Коментар