Договор за наем

11.04.2011г. 02:41:44
Здравейте , Интересувам се от следният казус: Наематели сме на обект който се налага да напуснеме.Подали сме предизвестие за прекратяване на договора от едномесечен срок.Срока на предизвестието изтича на 30.04.2011 г. , а ние нямаме необходимата подготовка за освобождаване на наетият обект. Въпроса ми е : Имаме ли правно основание да продължим да стопанисваме наетият имот още две седмици след изтичане на срока на предизвестието ни ? Какви са правните основания за продължаване на срока на наема без съгласието на наемодателя? Предварително Ви благодаря за консултацията. Поздрав ,

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар