Онаследяване на имот

10.04.2011г. 07:33:12
Здравейте, Става дума за апартамент, чиито собственици са майка и двете и дъщери. Едната дъщеря почина, като остави завещание и остави нейната част на сестра си. Майката почина също след няколко месеца. В семейството има и трета дъщеря, която се явява наследница на някаква част от частта на майката, но тя иска да се откаже от това наследство и целият апартамент да остане на името на другата сестра. Въпросът е по какъв начин третата сестра може да се откаже от това наследство и къде да декларира това си желание? След като се извади удостоверение за наследници какво трябва да се направи? Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар