Договор за аренда

08.04.2011г. 01:14:58
Здравейте, Моят въпрос е : Отпада ли договора за аренда при смърт на Арендодателя.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар