запор чси

06.04.2011г. 02:09:01
здравейте! получихме запорно съобщение от частен съдебен изпълнител върху трудовото възнаграждение на работничка във фирмата.запора е за необслужван кредит.работничката не е семейна и няма деца. през месец март има отработени 3 дни,3 дни временна неработоспособност-осигурител и останалите дни са отпуск по болест. трябва ли да се удържи сума по запорното съобщение и в какъв размер? благодаря за отговора!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар