Казус със ЧСИ

31.03.2011г. 02:28:27
Имам следния проблем:живея при приятелката си в апартамент,който е на дядо и баба й,заедно с баща й ,който е разведен с майка й.Сметките на апартамента се водят на името на баща й и има натрупани задължения към топлофикация от десетина години.За даден период е осъден и даден на частен съдия изпълнител,да заплати сумата от 1500 лева.В писмото се споменава ,че според чл.428 от ГПК ЧСИ описва движимото имущество на длъжника.Въпроса ми е първо:апартамента е на името на баща му и майка му и като такъв дали ЧСИ има право да оценява имущество в него;второ :на 95 процента имуществото в апартамента е мое и на приятелката ми ,и като такова ще мога ли да оспоря на момента и съответно да докажа с документи за покупка че е мое и да не бъде описано от съдия изпълнител,ако разбира се има право да го направи.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар