Договор за покупко-продажба на МПС

02.02.2009г. 10:53:40
Закупих автомобил от частно лице. Цената за автомобила е платена на 100%. Известно време след плащането на автомобила се опитах да прехвърля собствеността на автомобила на мое име. Автомобила съм го ползвал аз през този период от време. Отидохме при нотариус, който състави договор за покупко-продажба на МПС и пред който продавачът декларира че няма наложени тежести и забрани в/у МПС-то. Но когато отидох в КАТ да си подам документите за прехвърляне на собствеността, ми казаха че Продавачът има наложен запор в/у имуществото(вкл. и МПС въпрос на сделката) и не може да го продава, съответно аз да си прехвърля собствеността. Въпросът ми е: Какво следва да се направи с нотариално завереният договор за покупко-продажба? Има ли срок на валидност? Ако Продавачът премахне причината за запора, договорът влиза ли в сила или трябва да се прави нов? Благодаря предварително за съдействието.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар