Въпрос за запор на заплата

30.03.2011г. 01:55:33
Здравейте,не знам кога и дали изобщо ще ми отговорите,но в отчаянието си реших да се обърна за помощ към вас.Аз съм учителка.Поръчител съм по кредит на близък човек.Но от една година той е безработен и не може да плаща вноските си. Естествено жертвата съм аз.Чрез съдебно решение ми се наложи запор на заплатата,която е 460 лв,и от следващият месец ще ми удърат 160 лв.Остават ми 360 лв .Но аз изплащам 3 кредита,имам 3 кредитни карти. Месечните ми вноски по тях са 370 лв.Аз съм сама ,нямам никого,и вече не само че няма да имам никакви средства за живот ,но и няма да мога да плащам всичките вноски по собствените ми кредити.Въпросите ми са: 1.Може ли да има такова съдебно решение,при което не е проучено финансово-кредитното ми състояние? 2.Как бих могла да се защитя и какво мога да направя,поне да бъде намалена сумата ,която ще ми се удържа? 3.В правото си ли са такива банкови съдебни решения,които уж са минали през няколко съдебни дела,да оставят еди човек без средства за живот,и в несъстояние да плаща собствните си кредитни задължения,защото знам какво ще стане след като аз няколко месеца няма да съм платила по кредит или кредитна карта? 4.Мога ли да обжалвам решението ,тъй като съм на ръба на оцеляването и няма как да живея вече?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар