Забрана за напускане границите на ЕС

28.07.2011г. 09:26:38
Здравейте, тъй като разбрах, че санкцията „Забрана за напускане на страната” заради задължения над 5000 лева е вече противоконституционна, има ли възможност да изискам забрана за напускане Границите на ЕС на лице, което има дълг към мен в размер на 21000 лева, отсъдени от съда след нанесен ми побой и средна телесна повреда (ако разбира се това има някакво значение). Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

17.07.2017г. 02:18
Здравейте, правилно сте разбрал, че разпоредбата, която съдържа въпросната санкция е обявена за противоконституционна. Предвид горното, не съществува правна възможност относно налагането на подобна санкция. Препоръчвам да се снабдите с изпълнителен лист и да образувате изпълнително производство при съдебен изпълнител, който да проучи имущественото състояние на длъжника с цел налагането на запор върху банкови сметки и трудово възнаграждение и възбрана върху недвижими имоти. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

Коментар