Здравейте,

28.07.2011г. 09:27:57
Въпроса ми е относно имот на майка ми. Може ли след като е сключила договор за покупко-продажба с фалшив бракоразводен документ, баща ми да предяви оплакване и правдоподобно ли ще е то? При условие че имота е наследство от баща й без предварителни документи които да заявяват че баща ми няма никакви права. Предварително благодаря за отделеното време.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар