Договор за управление на имот

10.07.2011г. 08:12:33
Здравейте, Със съпругът ни бяхме задължени да подпишем договор за поддръжка при покупката на имота ни(ново строителство). Има очевадни неизпълнения на договора от страна на изпълнителя и поради тази причина искаме да спрем да плащаме за поддръжката. Апартаментът е собственост и на двама ни, като на договора за поддръжка има имената и на двама ни, но е подписан само от мен. Реално това прави ли договора невалиден? Т.е. ако спра да плащам за поддръжката, да не могат да ни закачат по никакъв начин на базата на този договор? Благодаря предварително за отговора.

Правни мнения, съвети и коментари

30.10.2017г. 08:59
Здравейте! При неизпълнение на договорни задължения изправната страна може да развали договора като спази уговореното в него като условия за разваляне/прекратяване на договора! Това, че договорът е подписан само от Вас, а апартаментът е собственост на двамата не го прави недействителен или невалиден както вие пишете. Разрешение на казуса може да се потърси в прекратяване на договора съгласно предвиденото в него при неизпълнение на задължения на една от страните - във Вашия случай на Изпълнителя! Съветвам ви да не предприемате действия по незаплащане на поддръжката без преди това да сте уведомили изпълнителя писмено, че не изпълнява качествено и в пълна степен задълженията си по договора! Поздрави! - адв.Николова - 0888708297

Коментар