Обезпечаване на акт

23.08.2012г. 06:28:34
Здравейте! Преди две години имах фирма, ЕТ, на което ми беше съставен акт за 12 000 лева. Фирмата вече не съществува, тъй като не съм я пререгистрирала в Агенцията по вписванията. Тя е на името на баба ми и в момента акта се обезпечава с една малка част от пенсията й. Акта не е изискуем, не се е стигало до съд. Въпросът ми е тъй като на баба ми на името има имот, който нито е запориран, нито е описван, нито фигурира някъде като гаранция за покриване на задължението, може ли да се продаде на трети лица? и ако баба ми почине какво се случва със задълженията, акта губи ли давност и може ли да посегнат на имота ако е продаден на трето лице? Благодаря предварително! Лек и успешен ден!

Правни мнения, съвети и коментари

10.07.2017г. 02:10
Здравейте, при положение, че не е наложена възбрана върху цитирания имот, няма законова пречка да бъде продаден. При смърт на баба Ви имуществото й, което включва не само имуществени права, но и задължения, се наследява. Възможно е да се направи отказ от наследство, ако задълженията надхвърлят имуществото на баба Ви. Отказът от наследство може да се извърши след смъртта на баба Ви. Поздрави, адв. Николина Митова София

Коментар