Бракоразводно дело

21.08.2012г. 08:14:44
При бракоразводно дело, съдът приема ли за свидетели родителите за една от страните?

Правни мнения, съвети и коментари

26.02.2021г. 03:02
Да, няма законова пречка, но съдът ще вземе предвид тяхната заинтересованост.

Коментар