изплащане издръжка

18.08.2012г. 02:51:32
По споразумение размера на издръжката е 50 лв.От година доброволно се плаща по-голяма сума от 70 лв. и понякога за рожден ден или учебници.От 9 месеца не е плащана издръжка но при заведеното дело от мен са представени вносни бележки за преводите на издръжката и тези доброволно плащани суми.Имам ли право да искам издръжката за тези 9 месеца,защото при събиране на доброволно изпратените пари се получава,че не ми се дължат пари,а дефакто издръжка от 9 месеца не е плащана?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар