Наследници на имот

30.08.2011г. 03:08:40
На имот в с.Странджа окр. Ямболски са две наследнички, които са починали отдавна.Едната от тях има три наследника , а другата осем.Тези осем наследника са извадили нотариален акт за целия имот.Как другите три наследника да си извадят и те нотариален акт? Те имат построени сгради в този имот, за които имат документ за строеж.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар