Бракоразводно дело

25.08.2011г. 10:00:36
Здравейте ! Съпругата ми е подала иск за прекратяване на брачните ни отношения. В иска си посочва, че предоставя общото ни жилище за в бъдеще да се ползва от мен. Не посочва и причина да се осъществи подялба на придобитото по време на брака ни движимо и недвижимо имущество. Аз нямам друго жилище, затова живея в него, като ползвам 2/3 части. Какво ще ме посъветвате в този случай, - да се съглася и да не предизвиквам на този етап подялба - да предизвикам подялба с иск до съдията по делото, като поискам договорка по изплащането на 1/2 част от апартамента на "съпругата" , както и на движимото имущество ?

Правни мнения, съвети и коментари

19.07.2020г. 10:20
Здравейте, коментирайте въпроса с адвокат, който да Ви представлява в бракоразводното дело, където по правило не се разрешават делбените въпроси.

Коментар