Наследен апартамент от починал родител

25.08.2011г. 09:58:02

Здравейте, бих искала да попитам в кои институции трябва да се отиде за прехвърляне на апартамент, собственост на починал родител на неговите наследници? В случая апартамента е наполовина собственост и на другия ми родител, който е жив. И ако може да ми дадете информация по принцип в кои други институции се ходи при смърт на лице? Предварително Ви благодаря! Много се радвам, че има такива общественополезни сайтове!

Правни мнения, съвети и коментари

10.09.2020г. 04:01
Здравейте, необходимо е да се снабдите с удостоверение за наследници от съответната община и да подадете декларация за придобиване по наследство в 6 месечен срок от смъртта на лицето.

Коментар