Дете на разведени родители?

24.08.2011г. 06:52:00
Дете на разведени родители, навършило 16г, досега е живяло при майка си. Сега не иска да живее там, с майка си и приятелят и, а иска да се премести да живее у баба си и дядо си по бащина линия. (Той и без това прекарва повечето време там.) Възможно ли е той като непълнолетен да подаде иск или трябва чрез баща си или баба си? И какво става с издръжката? Кой на кого ще плаща издръжка в случай че той ще живее при баба си? Благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

26.07.2020г. 10:21
Необходимо е искът да бъде подписан от непълнолетния и от бащата.

Коментар