Еднолично разпореждане с наследствени земи

30.12.2013г. 11:17:02
Здравейте, Имам наследствена земя, която е отдадена под аренда от единия от съсобствениците( вуйчо ми). Той отказва изплащане на арендата на останалите съсобственици. Подписвайки договора за арендата, той трябва да е подписал декларация, с която се задължава да се разплаща с останалите съсобственици. Имам два въпроса: 1. Кой съхранява тази декларация- нотариусът или арендатаора. Какво се прави в случай, че тя липсва?2. Това основание ли е да се разтрогне договорът от останалите съсобственици.

Правни мнения, съвети и коментари

08.03.2021г. 10:50
Здравейте, въпросната декларация не е задължително условие за договора.

Коментар