Неплащане на вода

22.12.2013г. 03:31:54
Здравейте, жилищната ни кооперация няма все още акт 16 поради тази причина всички живущи плащаме водата на един от съседите ни на чието име се води водомера, оказва се обаче че той от своя страна не е погасявал задълженията към ВиК. За съжаление нямаме квитанции за платената вода. Има ли вариант, в който да се подаде жалба срещу него или да се предприеме някаква друга мярка?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар