Как се тълкува в съдебно заседание"специализирания кораб за насипни товари"

20.12.2013г. 02:25:03
Господин Ставрев,пише Ви Николай Лузев сблъскал се с българската съдебна система по гореспоменатия казус-според мен това е нещо като начин на тълкуване на това определение както ще му отърва на юриста като цяло.Въпроса ми е:След като един кораб подчертавам вид"бълкер"(кораб за насипни товари)може ли да се тълкува като "кораб за превоз на химически вещества в насипно състояние" или си остава като"кораб за насипни товари" според дефиницията в Международния Кодекс за опазване човешкия живот на море".Имам в предвид,че насипните товари описани в Международния Кодекс за безопастна практика при превоз на насипни товари по-голямата част са освен ,че са в насипно състояние,но и са химически веще- ства според един друг списък наречен"Европейски списък за съществуващите търговски химически вещвства"(EINECS).Или както си го изтълкува един ваш колега,че това са"кораби за насипни товари" и между другото са пренасяли по вре ме на експлоатация такива химически вещества в насипно състояние.Как вие ще го изтълкувате този казус като съ дия.Понеже кораба може да пренася и биопродукти като:пшеница,царевица,захар,ечемик,слънчоглед,соя,сорго и други зърнени култури в насипно състояние. 20.12.2013 С уважение:Н.Лузев

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар