Имоти прехвърляне на части

18.12.2013г. 05:38:42
Искам да прехвърля, дворно място с къща на дъщеря ми. Която е омъжена. Има и сестра. По какъв начин да го прехвърля, та при евентуален развод а и да няма дял. А също и сестра и да не може да обжалва и я безпокой след моята смърт. Предварително Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

17.10.2017г. 04:49
Здравейте!Ако го прехвърлите с покупко-продажба, имота ще стане съпружеска имуществена общоност- сестрата няма да има права, но съпругът на дъщеря Ви ще придобие половината имот.Ако го прехвърлите с дарение съпругът не може да има претенции, но пък сестрата може да развали дарението за попълване на запазената й част от наследството.Най-добре го направете с договор за издръжка и гледане. адв.Ивалина Димитрова, служебен адрес:гр.Варна, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 23, тел.0899783674

Коментар