Изпълнително дело

20.03.2012г. 05:27:37
Може ли ЧСИ да заведе изпълнително дело без да има решение на Районен /или друг/ съд по: - искане на банка поради невнасяне на вноски по кредитна карта - искане на частно лице по евентуално дължими суми. С уважение: Александров

Правни мнения, съвети и коментари

15.10.2020г. 08:56
Не, необходимо е влязло в сила съдебно решение или заповед за изпълнение.

Коментар