отказ от наследство

11.03.2012г. 10:25:04
Добър ден ! Искам да попитам :вярно ли е ,че ако сестра ми направи отказ от наследство ,трябва да е заверено по местораждане ...ако е по местоживеене нямало да има правна сила в съда? . Моля, да ми обясните, ако е така и не е възможно то да бъде по местораждане ,какъв е изход? Благодаря Венева

Правни мнения, съвети и коментари

03.12.2020г. 07:29
Здравейте, отказът от наследство следва да е по местооткриване на наследството.

Коментар