Влизане във владение

23.01.2012г. 11:16:33

Имало едно време юридическо лице - А.  Лицето А ми продаде през 2005 г. етаж от административна сграда; сключихме договор; нотариус изповяда сделката; вписах имота. Но А реши да развали сделката и се стигна до ВКС - там решиха спора в моя полза. Но преди да изтече законовият срок за обжалване пред ВСК, т.е. след решение на Окр. съд / през 2008 г./- на А му издават Изп. лист за влизане във владение, което се осъществи. На мен ми е издаден обратен изпълнителен лист срещу А през 2010 г. Но междувременно А е прекратило дейност и съществуване чрез ликвидация през 2009 г.. Как е редно да вляза във владение като съдия - изпълнител ми отказва, поради липса на длъжник?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар