Договор за повишаване на квалификацията

18.01.2012г. 10:13:54
Здравейте! Преди година и половина подписах договор за повишаване на квалификацията, който ме задължава след едногодишно обучение да работя за дадената фирма още 3 години. Подписал съм и безсрочен трудов договор освен този за повишаване на квалификацията. На края на договора за повишаване на квалификацията пише следното: " т. 7. В случай че трудовият договор между обучаемият служител и работодателя бъде прекратен преди изтичането на предвидените 3 години по вина или инициатива на обучаемият служител, последният дължи възстановяването на пропорционалната част от стойността на обучението, съответстваща на остатъка от срока. т. 8 В случаите на т. 7 обучаемият служител може да бъде освободен изцяло или частично от възстановяването на направените от работодателя разходи по обучението при постигнато с работодателя писмено споразумение в този смисъл при прекратяване на трудовия му договор." Някои промени във фирмата наложиха смяна на името и(от АГППИДП "ХХХХ" ООД става МДЦ "ХХХХ" ЕООД). Всички служители подадоха молба за прекратяване на трудовите взаимоотношения по взаимно съгласие и имаше заповед за прекратяване на трудовите взаимоотношения по взаимно съгласие чл. 325 т. 1 от КТ. След това се подписа нов трудов договор с новото име на фирмата. Въпросът ми е дали договорът за повишаване на квалификацията отпада след смяната на името и подписаното взаимно съгласие за прекратяване на трудови взаимоотношения с със "старата фирма"? Благодаря предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

17.12.2020г. 09:27
Здравейте, за точен отговор следва да се прегледат цитираните от Вас договори.

Коментар