Неизплатени заплати

17.01.2012г. 03:03:15
Здравейте!Заведох дело за неизплатени трудови възнаграждения.Една седмица след това са обявили фирмата в несъстоятелност.В този случай дали ще ми бъдат изплатени трудовите възнаграждения?Благодаря Ви!

Правни мнения, съвети и коментари

09.11.2020г. 07:35
Здравейте, необходимо е да предявите вземанията си към дружеството в рамките на производството по несъстоятелност.

Коментар