закупка на имот в българия ако съм в чужбина

10.01.2012г. 01:14:26
Здравейте, На път съм да закупя апартамент в българия чрез пълномощник. Някой ми спомена, че при закупка на имот трябвало да се попълни допълнително някаква декларация. Пълномощника ми има много генерално пълномощно (да ми се разполага с налични имоти имоти, да закупува имоти от мое име, банкови сметки и т.н.), знаете ли какви документи всъщност се изискват в такъв случай? Благодаря предварително,

Правни мнения, съвети и коментари

07.11.2020г. 04:12
Здравейте, пълномощното следва да е изрично и да е с декларация по чл. 264, ал. 1 ДОПК и чл. 25, ал. 8 ЗННД.

Коментар