Дарение

18.05.2011г. 12:52:30
Какви са недостатъците при дарение на имот от родители на дъщеря.Казват, че има по ниски такси при дарение /какви и колко са те/, но е по добре да е чрез покупко продажба.Какви са правата в/у дарения имот от страна на съпруга и има ли той права над дарения имот.При евентуална моя смърт той наследява ли дарения от родителите ми имот или го наследяват децата ми само или и той и децата ми.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар