Договор който забранява размяна на телефони и мейли между служител и клиент

17.05.2011г. 01:55:38
Дават ми да подпиша граждански договор, който забранява размяна на телефони и мейли между служител и клиент. Това законно ли е и нарушават ли личните ми права? Става въпрос за работа в частна школа.

Правни мнения, съвети и коментари

23.06.2020г. 11:37
Съветът ми е да се консултирате с адвокат, който да прегледа договора и да отговори на поставените от Вас въпроси.

Коментар