Бракоразводно дело

13.05.2011г. 02:15:46
Искам да знам при развод по взаимно съгласие ако някой от съпрузите имат парични влогове на тяхно име, тези влогове поделят ли се при разводът? Ако се поделят има ли значение децата на тези съпрузи дали са пълнолетни или непълнолетни?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар