Запор върху трудово възнаграждение

05.05.2011г. 08:43:13
Получих писмо от Девненски районен съд, с което налага запор върху трудовото възнаграждение на моя служителка. Същата е на 4 часа 120лв. брутно възнаграждение, самотна майка. Какъв размер от заплатата й следва да запорирам? Аз като работодател, до каква степен съм отговорна, ако не изпълня запора? Казуса е следния: лицето е получило през 2000 година обезщетение след съкращение от предприятието, в което е работила. Условието е било да открие фирма и да работи с нея. Тя е открила фирма, но не е започнала дейност. През 2002 е заведено дело срещу нея за връщане на обезщетението. Тя не е получила нито едно известие за това дело. Без да разбере през 2004 година е осъдена. До този момент по никакъв начин не е информирана, че е осъдена и има такива задължения, дори в началото на 2011 кандидатства и получава кредит от банка. Първото известие, с което тя се запознава, относно задължението си е уведомлението за запор. Имат ли давност такива задължения и може ли по някакъв начин да се оспорва?

Правни мнения, съвети и коментари

16.06.2020г. 10:31
Следва да изпълните запорното съобщение, като суми до 610 лв. са несеквестируеми съгласно чл. 446 ГПК.

Коментар