давност на данъчни задължения

05.05.2011г. 08:32:33
Едноличен търговец има неплатен патентен данък от 1999 година. До настоящия момент не е търсен по никакъв начин. Сега получава писмо покана да плати задължението си, в противен случай ще бъде заведено дело. Има ли давностен срок за такъв род задължения и каква е процедурата?

Правни мнения, съвети и коментари

23.09.2017г. 01:56
Здравейте! И за данъчните задължения, давността е също 5- годишна. Това означава, че след като бъде заведено дело, Вие имате право да направите възражение за изтекла давност, поради което решението ще бъде във Ваша полза. С уважение, адв.Чанкова София, ул. "Три уши", 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

Коментар